Gardell, Lars Jonas Holger, författare och artist - Eastwood, Clinton Jr., skådespelare         Tillbaka