Morfnötter 3

Försök att lista ut vilka 4 x 2 = 8 personer som det är nedan, utan att först titta på ledtrådar och/eller svar!

Ytterligare morfnötter finns här, här, här och här



Ledtråd 1 - Ledtråd 2 - Svar



Ledtråd 1 - Ledtråd 2 - Svar



Ledtråd 1 - Ledtråd 2 - Svar



Ledtråd 1 - Ledtråd 2 - Svar



Ytterligare morfnötter finns här, här, här och här