Försök att lista ut vilka 6 x 2 = 12 personer det här är, utan att först titta på ledtrådar och/eller svar:

  Ledtråd 1
  Ledtråd 2
  Svar
  Ledtråd 1
  Ledtråd 2
  Svar
  Ledtråd 1
  Ledtråd 2
  Svar
  Ledtråd 1
  Ledtråd 2
  Svar
  Ledtråd 1
  Ledtråd 2
  Svar
  Ledtråd 1
  Ledtråd 2
  Svar

Ytterligare morfnötter finns här, här, här och här